top of page

Eindrapportage Levensloopaanpak in Noord Nederland

Het onderzoek naar de Levensloopaanpak is in december 2022 afgerond. De eindrapportage is hier te vinden. Op basis van het onderzoek is bovendien een praktijkartikel gepubliceerd in het Tijdschrift van Participatie & Herstel.

De afronding van het onderzoek naar de Levensloopaanpak in Noord Nederland betekent niet het einde van onze betrokkenheid. Vanuit het Lectoraat Verslavingskunde en Forensische Zorg zullen we in Noord Nederland betrokken blijven bij het onderwerp middels het Actieprogramma Grip op Onbegrip van ZonMw.

LLA site_edited.jpg
LLA artikel site.png

Eindrapportage 'De levensloopaanpak in Noord Nederland: Evaluatieonderzoek naar de ketenveldnorm levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorg voor mensen met een hoog veiligheidsrisico'

Artikel in Tijdschrift voor Participatie & Herstel: 'Niet de zoveelste hulpverlener'

Home: Collecties
Open Textbook in Library

Nieuws

Home: Nieuws

Wie doet wat bij wie met welk resultaat?

Het onderzoek van het Lectoraat Verslavingskunde en Forensische Zorg van de Hanzehogeschool Groningen is vanuit het netwerk in 3Noord en in samenwerking met het Verbindend Landelijk Ondersteunings Team (VLOT) opgezet. Het onderzoek draait om de volgende vraag: wie doet wat bij wie met welk resultaat?

  • De eerste ‘wie’ in de onderzoeksvraag verwijst naar de verschillende organisaties die betrokken zijn bij de levensloopaanpak. Hierbij hoort ook de vraag of en hoe naasten van cliënten en ervaringsdeskundigen worden betrokken.

  • ‘Wat’ verwijst naar de concrete acties behorende bij de aanpak: welk vernieuwend hulpaanbod wordt door de samenwerkende organisaties aangeboden aan de cliënt?

  • De tweede ‘wie’ verwijst naar de cliënt en zijn of haar naasten: wat zijn de kenmerken van geïncludeerde cliënten en hoe worden ze geselecteerd? 

  • Het ‘resultaat’ verwijst naar de diverse (gewenste) uitkomsten van de levensloopaanpak: wat zijn de uitkomsten van deelname aan de levensloopaanpak op cliënt-, naasten-, professional-, organisatie- en samenlevingsniveau? Hoe worden deze gedurende het traject in kaart gebracht en gemonitord? 

Home: Tekst

Onderzoek Uitstroomproblematiek in de beveiligde intensieve zorg

Welke juridische, financiële en organisatorische knelpunten kom je tegen als personen met onbegrepen gedrag uitstromen uit de beveiligde intensieve zorg (klinieken op beveiligingsniveau 1 tot en met 4) richting ambulante zorg en verblijfszorg? En welke mogelijkheden zijn er om deze knelpunten te tackelen? Dit onderzocht masterstudent Toegepast Recht Amber Sijnstra.

Lees het onderzoek hier, en bekijk het product 'Samenwerkingsoplossingen bij de overgang van klinische naar ambulante zorg' hier.

Stack of Books
Vintage page sheet background_edited.jpg
Home: Wat is er nieuw
Image by Austin Distel

Recente ontwikkelingen

Webinar 31 januari 2022

Op 31 januari heeft er een Webinar plaatsgevonden over het onderzoek van het Lectoraat Verslavingskunde en Forensische Zorg. Hierin kwamen de volgende onderwerpen aan bod: 

  • De diverse vraagstukken die leven binnen de implementatie van de levensloopaanpak in Noord-Nederland.

  • Praktische producten werden getoond die professionals kunnen gebruiken tijdens hun werk.


De Webinar is hierboven terug te kijken, en bij "Producten & Publicaties".

De levensloopaanpak

De levensloopaanpak in Noord-Nederland is een nieuwe manier van werken, waarbij professionals en organisaties in het zorg-, veiligheids- en sociaal domein samenwerken om cliënten voor lange termijn te ondersteunen, om zo de overlast in de samenleving te verkleinen. De levensloopaanpak is bedoeld voor ‘personen met een hoog risico op gevaarlijk gedrag waarbij sprake is van een terugkerend patroon, als gevolg van een psychische aandoening en/of een (licht) verstandelijke beperking’. Dit zijn doorgaans mannen van gemiddeld 40-50 jaar oud, die al erg veel hulpverleners in hun leven hebben gezien. In Noord-Nederland gaat het in totaal om zo’n 100 tot 150 cliënten.

In de praktijk wordt een casus geïntroduceerd bij de aanmeldtafel, waar er gestemd wordt over inclusie of exclusie voor het vervolgtraject. Bij inclusie wordt de casus besproken door het levensloopteam waar wordt overlegd hoe de langdurige zorg vorm gegeven kan worden voor de specifieke casus. Voor meer informatie over de levensloopaanpak kunt u terecht op www.levensloopaanpak.nl en op www.continuiteitvanzorg.nl

Vote_edited.jpg

Aanmeldtafel

Staff Meeting_edited.jpg

Levensloopteam

Alarm Clock_edited.jpg

Op- en afschalen

Home: Wat is er nieuw
factsheet-ketenveldnorm.png
Home: Welkom

Contact opnemen

Bedankt voor de inzending!

Home: Neem contact op
bottom of page