top of page
Staff Meeting_edited.jpg

Levensloopteam

In het levensloopteam wordt de geïncludeerde cliënt besproken en wordt er besloten welke
interventie(s) door welke professionals en/of ervaringsdeskundigen worden uitgevoerd om de
beoogde doelen per cliënt te behalen.

Levensloopteam: Wat is er nieuw

Het levensloopteam per provincie

De bezetting van de levensloopteams varieert per provincie en soms ook per afspraak.

Groningen

In Groningen bestaat het levensloopteam uit dezelfde professionals die zich ook ontfermen over de aanmelding van cliënten, en is afhankelijk van de directe behoeften van de cliënt. De vast aanwezige partijen zijn; Zorg en Veiligheidshuis Groningen, WIJ, Wender, ggz Forensisch - Flexible Asseritve Community Treatment.

Friesland

In Friesland ziet het levensloopteam er anders uit dan de aanmeldtafel, maar er zijn ook partijen die overlappen. Het levensloopteam Friesland bestaat namelijk uit; Zorg en Veiligheidshuis Friesland, Verslavingszorg Noord Nederland, ggz en Trajectum.

Drenthe

In Drenthe bestaat het levensloopteam uit het Zorg en Veiligheidshuis Drenthe, Verslavingszorg Noord Nederland, Trajectum en ggz.

Levensloopteam: Lijst
bottom of page