top of page
Vote_edited.jpg

Aanmeldtafel

Aan de aanmeldtafel wordt er gestemd of de cliënt in de levensloopaanpak wordt opgenomen of niet, de landelijke en regionale inclusiecriteria zijn leidend in dit proces.

Aanmeldtafel: Wat is er nieuw

Landelijke Inclusiecriteria

Personen (18+) die agressief en/of gevaarlijk gedrag (dreigen te) vertonen als gevolg van een psychische aandoening en/of een (licht) verstandelijke beperking en/of niet aangeboren hersenletsel.

  1. Er is sprake van een aantoonbaar (hoog) risico op gevaarlijk gedrag richting anderen/samenleving.

  2. Er is sprake van langdurige, terugkerende en moeilijk beheersbare (multi-) problematiek, die onvoldoende in bestaande zorg- en begeleidingssystemen te beheersen valt.

  3. Mede door de dominante gedragsproblematiek is er behoefte aan een structurerende behandeling, begeleiding en begrenzing; bij voorkeur ambulant.

  4. Er is of was sprake van een zorgmachtiging of strafrechtelijke titel naar aanleiding van het gevaarlijke gedrag richting anderen/samenleving.

  5. Er is een risico dat zonder een sluitend aanbod van ambulante intensieve zorg, passende ondersteuning of huisvesting een grotere kans is op herhaling van het gevaarlijke gedrag dat onlosmakelijk verband houdt met de psychische aandoening, de (licht) verstandelijke beperking en/of niet aangeboren hersenletsel en slechts met dwang te beheersen valt.


Elke provincie heeft ook een set aan eigen inclusiecriteria ontwikkeld.

Aanmeldtafel: Tekst

De aanmeldtafel per provincie

Groningen

In Groningen is de aanmeldtafel geïncorporeerd in het levensloopteam, hierbij zijn doorgaans de volgende partijen aanwezig; ggz Flexible Assertive Community Treatment, Zorg en Veiligheidshuis Groningen, Wender en WIJ.

Friesland

In Friesland wordt er gebruik gemaakt van een aparte aanmeldtafel die los functioneert van het levensloopteam. De partijen die in de aanmeldtafel van Friesland zitten zijn; Zorg en Veiligheidshuis Friesland, Dienst Justitiële Inlichtingen, ggz, Verslavingszorg Noord Nederland Reclassering, Sociaal Domein Friesland & Trajectum.

Drenthe

In Drenthe bestaat de aanmeldtafel ook apart van het levensloopteam en bestaat uit; ggz, Zorg en Veiligheidshuis Drenthe, Gemeente Aa en Hunze, Gemeente Tynaarlo & Trajectum.

Aanmeldtafel: Lijst
bottom of page