top of page

Actieonderzoek

Het Lectoraat voert samen met studenten een actieonderzoek uit naar de levensloopaanpak. In een actieonderzoek dragen onderzoekers actief bij aan het vormgeven van een project, en staan ze niet passief langs te zijlijn. De onderzoeksvragen worden niet alleen door de onderzoekers zelf bedacht, maar worden samen met professionals in de praktijk vastgesteld. Op deze manier sluiten de onderwerpen van het onderzoek aan bij de wensen en behoeften van de professionals in de praktijk.

Hoofdvraag

Wie doet wat bij wie met welk resultaat? 

Deelvragen

- Welke organisaties zijn bij de verschillende onderdelen van de levensloopaanpak op welke manier betrokken en hoe wordt deze betrokkenheid georganiseerd?

- Wat zijn de rollen en taken van organisaties en professionals met betrekking tot de aanmelding, de levensloopaanpak en (eventuele) uitstroom en hoe verloopt de samenwerking?

- Welke cliënten worden wel en niet geïncludeerd in de levenslooppaanpak en hoe verloopt het proces rondom inclusie en exclusie? 

- Welk hulpaanbod en welke interventies worden wanneer bij welke cliënt en/of naasten door welke professional en organisatie uitgevoerd?

- Hoe wordt het netwerk van de cliënt betrokken met betrekking tot de aanmelding, levensloopaanpak en (eventuele) uitstroom?

- Wat zijn in de praktijk de kenmerken van de doelgroep van de levensloopaanpak? 

- Welke problemen ervaren cliënten in de levensloopaanpak?

- In hoeverre wordt de levensloopaanpak als effectief ervaren door cliënten, naasten, professionals, en wat zijn de werkzame bestandsdelen?

- In hoeverre worden de gewenste resultaten geboekt? (denk aan stabilisatie, minder contact justitie, minder overlastmeldingen, passende woonvoorzieningen en ondersteuning, verhoogd kwaliteit van leven) 

- Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen de drie provincies?

- Aan welke randvoorwaarden moet de levensloopaanpak voldoen om succesvol te zijn op het gebied van elektronisch patiëntendossiers/gegevensdeling, financiering, ketensamenwerking, regiehouderschap en bovenregionale beveiligde bedden?

Onderzoeksopzet: Catalogus
bottom of page